Uusi kansalaistoiminnan verkkopalvelu on Lähellä

11.6.2019

Pirkanmaalla kehitetään uutta yhdistys- ja kansalaistoimijoille tarkoitettua verkkopalvelua, joka tekee näkyväksi kaikkien pirkanmaalaisten yhdistysten ja muiden ei-kaupallisten yhteisöjen toimintaa. Palvelun keskiössä on ihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja aktivointi mukaan yhdistys- ja kansalaistoimintaan. 

Verkkopalvelu on saanut nyt nimen: vuoden 2020 alussa avattava Pirkanmaan kansalaistoiminnan verkkopalvelu on nimeltään lähellä.fi.

Nimi valittiin kuvaamaan mahdollisuutta löytää mielekästä toimintaa ja vapaaehtoistehtäviä läheltä, omasta kunnasta tai kaupunginosasta. Nimi kuvastaa myös mahdollisuutta olla muiden ihmisten lähellä, niin vapaaehtoisena kuin vertaisenakin.

Verkkopalvelu helpottaa kansalaistoiminnan parissa toimivien yhteisöjen tapahtumien, vertaistuen ja vapaaehtoistyön löytämistä Pirkanmaalla. Toiminnan lisäksi palvelu tarjoaa tietoa avoimista työ- ja harjoittelupaikoista sekä toimitiloista.  

Palvelussa on laaja aineistopankki, josta löytyy tietoa yhdistystoiminnasta ja vapaaehtoistoiminnasta. Lisäksi palvelu tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuksia vaikutustiedon kokoamiseen esimerkiksi viranomaisraportointia varten.

Palvelu on avoin ja maksuton kaikille yleishyödyllisille toimijoille ja sen käyttö ja sisällöntuotanto on maksutonta. 

Palvelu avautuu vuoden 2020 alussa. Yhdistyksille järjestetään koulutuksia verkkopalvelun käyttöön Pirkanmaan kunnissa ja verkossa. 

Viranomaisille palvelun tavoitteena on tarjota selkeä kanava asiakkaiden ohjaamiseen järjestöjen palveluiden pariin sekä tietoa hyvinvointijohtamisen ja rahoittamiseen liittyvän päätöksenteon tueksi.  

Verkkopalvelu on osa järjestötoimijoiden luomaa Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta, joka koostuu jatkuvasti kehittyvästä valtakunnallisesta toimeksi.fi -palvelusta sekä alueellisista rinnakkaisverkkopalveluista. Pirkanmaalaisen verkkopalvelun rakentaja ja ylläpitäjä on Artteli-kumppanuusyhdistys ry. 
 

Lisätietoa

Kansalaistoiminnan koordinaattori Riitta Kurki, p. 050 468 7009, riitta.kurki(at)artteli-ry.fi