Kumppanien kuulumiset

19.9.2019

Keskustan alueverkosto 26.9. klo 17-19

Kaikille avoin keskustan alueverkosto torstaina 26.9.2019 klo 17-19 Tipotien hyvinvointikeskuksen auditoriossa , Tipotie 4.  Kahvit jo klo 16.30. Alueverkoston kokoontumisen aiheena Tampereen kaupungin toteuttama syrjintäkysely? Miltä näyttää tamperelainen syrjintä? Lisätietoa täältä.
 

Koulutus päihdeongelmaisten läheisille ja omaisille 26.9. klo 17-20

Tampereen A-kilta järjestää yhteistyössä A-Kiltojen Liiton kanssa torstaina 26.9. klo 17-20 Arttelissa päihdeongelmaisten läheisille ja omaisille suunnatun koulutuksen.Koulutuksessa kerrotaan myös omaisille ja läheisille suunnatusta vertaistukiryhmästä, joka starttaa koulutuksen jälkeen torstaina 3.10. klo 16 alkaen Etnan tiloissa, Salhojankatu 42. Lisätietoa täältä.
 

Omahoitovalmennus-ryhmätoiminta Peurankalliossa 4.10. alkaen 

Omahoitovalmennus-ryhmän tavoitteena on käsitellä muistisairauden tuomaan uuteen elämäntilanteeseen liittyviä tunteita sekä oppia tunnistamaan ja löytämään voimavaroja arkeen ja tulevaisuuteen. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa. Toiminta suunnitellaan aina ryhmäläisten toiveet huomioiden, kantavia voimia ovat vertaistuki ja mukava yhdessäolo. Ryhmä on maksuton. Lisätietoa Facebookista ja Nääsville ry:n toimisto 050 5217 212 tai naasville@naasville.fi.

 

Päihdealan kansainvälinen NordAN-konferenssi 11.-12.10.2019 Helsingissä

Mikä on pohjoismaisen alkoholipolitiikan tulevaisuus? Murtuvatko monopolit? Entä mitä Pohjois-Amerikan huumepolitiikassa oikein tapahtuu? Mihin suuntaan päihdepolitiikkaa tulisi viedä muuttuvassa yhteiskunnassa?

Tätä ja paljon muuta NordAN-konferenssissa Helsingissä lokakuussa. Konferenssin järjestää Pohjoismaiden ja Baltian päihdejärjestöjen verkosto NordAN (nordan.org) yhdessä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa (www.ehyt.fi). Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautuminen täällä.

 

Sosiaalipsykiatristen yhteisöjen Keskusliiton koulutuspäivät 30.-31.10.

Koulutuspäivät pidetään 30.-31.10. 2019 Tampereella Hotelli Rosendahlissa. Päivien suunnittelusta ovat vastanneet paikalliset SSYK:n jäsenjärjestöt Sopimusvuori ry, FinFami Pirkanmaa ry, Taimi ry ja Mielen ry.

Päivien ohjelma on suunniteltu niin, että siitä löytyy hyviä luentoja niin esimiehille, henkilöstölle kuin kokemusasiantuntijoillekin. Lue lisää täältä.

 

Mielenterveystyön päivä 21.11.

Tampereen ammattikorkeakoulu järjestää mielenterveystyön päivän yhdessä Euroopan psykiatristen sairaanhoitajien (Horatio) ja Suomen sairaanhoitajaliiton kanssa. 

Päivän aikana tarkastellaan laaja-alaisesti mielenterveyshoitotyötä eri puolilla Eurooppaa ja tutustutaan menetelmiin, joita mielenterveystyössä voi käyttää maasta riippumatta. Menetelmistä esillä ovat taiteen käyttö mielenterveyshoitotyössä, eläinavusteinen terapia ja näyttöön perustuvat, lyhytterapeuttiset menetelmät, jotka eivät edellytä psykoterapeutin koulutusta. Lisätietoja täältä

 

Osatyökykyisten Osuuskunta Vuorenhenki on aloittanut toimintansa

Tamperelaisen Sopimusvuori ry:n huomassa kasvanut Osuuskunta Vuorenhenki on työosuuskunta osatyökykyisille, joille työmarkkinat ovat heikot. Osuuskunta tarjoaa mahdollisuutta työllistää osatyökykyisen omien voimavarojen mukaan, mielekästä työtä tekemällä.

Lisätietoja: Perustettava Osuuskunta Vuorenhenki, Pirkankatu 30, 33230 Tampere, vuorenhenki@sopimusvuori.fi, 044 455 4760

 

Finfamin Mielivieraat-podcast alkanut

Mielivieraat-podcastissa käsitellään asioita, jotka liittyvät mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsivien ihmisten läheisiin. He saavat äänensä kuuluviin podcastin kautta tuoden esille omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. Tämän avulla Finfami voi tarjota tietoa ja vertaistukea sekä lisätä ymmärrystä aiheen ympäriltä. Podcastia voit kuunnella täällä.