Tilavarausehdot

Tervetuloa Kumppanuustalo Artteliin!

 

Jotta kaikki Arttelin kävijät viihtyisit mahdollisimman hyvin Kumppanuustalossa, pyydämme tutustumaan huolella seuraaviin vuokrausehtoihin ja –ohjeisiin. Kiitos!

 

Tärkeitä perustietoja

 • Artteli tarvitsee varauksen tekemistä varten seuraavat yhteystiedot: varaajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti sekä henkilötunnus, y-tunnus tai yhdistysrekisterinumero. Varaaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä varaus- tai laskutustiedoissa tapahtuvista muutoksista.
 • Tilojen vuokraajan on oltava vähintään 18-vuotias.
 • Tilojen vuokraajan on toiminnassaan noudatettava tilojen käytössä huolellisuutta ja huolehdittava talon järjestyssääntöjen (liitteenä) noudattamisesta.  Tilan varaaja vastaa toimintansa edellyttämistä viranomaisluvista.
 • Siivous ja kalustesiirrot eivät sisälly vuokraan ja niistä sovitaan tarvittaessa erikseen. Mikäli käyttäjän tekemä siivous ei vastaa ohjeistusta (säännöt täällä), voi Artteli periä aiheutuneet siivouskustannukset varaajalta. Talon aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvissa varauksissa myöskään aulapalvelut eivät sisälly vuokraan.
 • Tilavarauksen piiriin kuulumattomien henkilöiden päästäminen kumppanuustaloon on ehdottomasti kielletty.
 • Varaaja ei saa jälleenvuokrata tilaa kolmannelle osapuolelle.

Varausaika

 • Varausaika varataan etukäteen tilavarauskalenterista. Varausaikaa ei saa ylittää, ellei siitä ole sovittu erikseen.
 • Tilojen laskutettava minimivarausaika on 1 tunti. Tilat ovat varattavissa tämän jälkeen 15 minuutin jaksoissa.
 • Saunan ja takkahuoneen varauksen aloitus- ja päättymisaika sovitaan aina tilauksen yhteydessä. Iltaisin varauksen päättymisaika on aina kuitenkin viimeistään klo 24.00. Mikäli tilat joudutaan tyhjentämään klo 24.00 jälkeen henkilökunnan tai vartiointiliikkeen toimesta, veloitetaan syntyneet kustannukset varaajalta.
 • Kumppanuustalon tiloissa ei ole lupa yöpyä.

Avain ja tiloihin pääsy

 • Kumppanuustalon infossa ilmoittaudutaan ennen varauksen alkua. Tilat tullaan avaamaan n. 5 minuuttia ennen varauksen alkua. Mikäli tilassa on toinen varaus juuri ennen oman varauksen alkua, pääsee tiloihin vasta oman varauksen alkaessa.
 • Talon aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvissa vuokrauksissa vuokratilan avain pitää noutaa etukäteen Kumppanuustalon infosta erikseen sovitusti.
 • Talon aukioloaikana avain tulee palauttaa vuokrauksen jälkeen välittömästi Arttelin infoon.
 • Muina aikoina avaimen palautuksesta sovitaan erikseen.
 • Hävinneestä avaimesta peritään 150€ korvaus.

Kulku tiloihin

 • Kumppanuustalossa on kaksi sisäänkäyntiä. Talon pääovi sijaitsee osoitteessa Salhojankatu 42. Toinen sisäänkäynti on sisäpihalla, jonne on kulku Tammelankatu 21:ssa sijaitsevan porttikongin kautta.
 • Talomme hissi on vanha tavarahissi, joka sijaitsee kumppanuustalon keittiöissä. Hissiin on pääsy 1. kerroksen kahvilan takaa. Kerroksissa 2-4 hissi sijaitsee käytävän keskiosassa. 0. kerroksessa hissi sijaitsee monitoimitila Pohjassa.
 • Hissiin on tarvittaessa mahdollista päästä liuskan kautta suoraan Arttelin sisäpihalta. Arttelin työntekijä avaa hissin ulko-oven sitä erikseen pyydettäessä.
 • Hissi on vapaasti käytettävissä arkisin klo 9-17. Muina talon aukioloaikoina aikoina hissiä on mahdollista käyttää Arttelin työntekijän kanssa erikseen pyydettäessä.
 • Viikonloppuisin ja talon aukioloaikojen ulkopuolella hissiä ei ole mahdollisuutta käyttää.
 • Portti- ja ulko-ovet pidetään suljettuina Kumppanuustalon aukioloaikojen ulkopuolella.

Tullessa ja lähtiessä

 • Ilmoitathan vuokratilan mahdollisista puutteista mahdollisimman pian: 050-4521169 / info tai sähköpostitse info@artteli-ry.fi
 • Asiakkaat sammuttavat kaikki valot ja sulkevat ovet lähtiessään. Mikäli ovet jäävät auki, vastaa asiakas mahdollisista tästä koituvista vahingoista.

Vahingot

 • Tilojen vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle ja/tai mahdolliselle kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä. Vuokraaja on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tiloissa olleiden toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta.
 • Tilan käyttäjät vastaavat käyttövuoron aikana mahdollisesta Arttelin omaisuuden rikkoutumisesta ja ovat velvollisia ilmoittamaan siitä Arttelin infoon viipymättä. Tilan käyttäjät vastaavat oman irtaimistonsa vakuuttamisesta.

Tilavarauksen peruuttaminen ja laskutus

 • Kumppanuustalo Artteli ei ole korvausvelvollinen varaajalle tilavarauksen peruuntumisesta aiheutuneista kustannuksista.
 • Tuntivuokrattavien tilojen varauksen voi peruuttaa veloituksetta 7 vrk ennen vuokrauspäivää. Alle 7 vrk ennen vuokrapäivää tapahtuneista peruutuksista veloitamme koko varauksen hinnan.
 • Vuokranantaja voi peruuttaa varauksen ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) tai mikäli tilaa ei voida varauspäivänä käyttää. Perutuista vuoroista lähetetään perumisilmoitus viimeistään 14 päivää ennen käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Varatuista tiloista peritään tilojen varaamisen yhteydessä sovittu vuokra, joka laskutetaan yksittäisvarauksissa tilaisuuden jälkeen, ja jatkuvissa varauksissa kerran kuukaudessa. Laskuttamatta jätetään vain ne vuorot, jotka on peruttu Arttelin oman tilaisuuden vuoksi tai jotka varaaja on itse peruuttanut vähintään 7 päivää ennen varauksen ajankohtaa.

Varauksen siirtäminen toiseen ajankohtaan

 • Kumppanuustalo Artteli ei ole korvausvelvollinen varaajalle tilavarauksen siirtämisestä aiheutuneista kustannuksista.
 • Tuntivuokrattavien tilojen varauksen voi siirtää veloituksetta toiselle ajankohdalle 7 vrk ennen sovittua vuokrauspäivää. Alle 7 vrk ennen vuokrapäivää tapahtuneista varauksen siirtämisestä veloitamme puolet vuokrauksen hinnasta.
 • Mikäli sopivaa tilaa ei ole Arttelin puolesta vapaana haluttuna siirtoajankohtana eikä sopivaa korvaavaa ajankohtaa Arttelin puolesta löydy, katsotaan tilavuokra siinä tapauksessa peruutetuksi, jolloin tilavarausta koskevat peruutusehdot astuvat voimaan (ks. kohta tilavarauksen peruuttaminen ja laskutus).

Vuokraajan oikeudet

 • Tila on käytössä ennalta sovitun vuokra-ajan.
 • Tilavuokran hintaan sisältyvät:
  • Netti, dataprojektori
  • Kerros-WC:n käyttö
  • Aulapalvelut talon aukioloaikoina
  • Pyynnöstä voimme toimittaa varattuun tilaan tussitaulun ja äänentoiston. Näiden saatavuus on varmistettava etukäteen Kumppanuustalon infosta.
 • Kokoustiloihin on mahdollista varata kannettava tietokone (päivävuokra 5e).

Langaton verkko

 • Arttelissa toimii langaton WiFi-verkko. Verkon salasana on: temppiavain
 • Saunatila on varustettu omalla langattomalla verkolla. Verkon salasana on: AinaOnSilta!

Dataprojektori

 • Oma PC-tietokone on mahdollista yhdistää videotykkiin WGA-kaapelilla sekä irrotettavalla HDMI-sovittimella.
 • Projektori toimii tilasta löytyvällä kaukosäätimellä.

Palautteet ja reklamaatiot

 • Mahdolliset reklamaatiot tulee esittää viivytyksettä viimeistään heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä info@artteli-ry.fi. Artteli-Kumppanuusyhdistys ei korvaa vuokraajalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja.

Vuokraajan vastuut

Luvat

 • Vuokraajalla on oltava oma huvilupa, mikäli tilaisuus sellaisen tarvitsee. Allekirjoittamalla vuokraussopimuksen vuokraaja vakuuttaa ja ottaa vastuun siitä, että hän vastaa järjestämänsä tilaisuuden kaikista tarvittavista viranomaisluvista ja järjestyksen valvonnasta, sekä mahdollisesti niistä aiheutuneista kuluista.

Tilojen siivous

 • Tila tulee jättää siihen kuntoon ja järjestykseen, jossa se on ollut tiloihin saavuttaessa. Tilat tulee siistiä periaatteella ”mitä tuot, viet pois”. Siivousohjeiden noudattamatta jättämisestä Kumppanuustalo Arttelilla on oikeus laskuttaa siivouksesta toteutuneiden kustannusten mukaan. Viikonloppuvarausten aikana edellytämme roskien pois viemistä tilavarauksen lopuksi. Kumppanustalon sekajäteastia sijaitsee talon sisäpihalla.
 • Huomioithan, että Kumppanuustalo Artteli on toiminnassaan päihteetön talo, joten kaikki alkoholiin liittyvät juomat sekä pullot/pakkaukset tulee viedä pois, eikä niitä saa jättää myöskään kumppanuustalon jäteastioihin.
 • Talon aukioloaikojen ulkopuolella varatuissa yksityistilaisuuksissa alkoholin nauttiminen on kohtuudella sallittua.
 • Siivoamatta jättämisestä perimme aiheutuneiden siivouskulujen lisäksi 200€:n suuruisen sakkomaksun.
 • Pyydämme huomioimaan, että ilta- ja viikonlopputilavarausten välissä talon puolesta järjestettävä tilojen siivous ei valitettavasti ole mahdollista.

Tupakointi ja kynttilät

 • Tupakointi on sallittua ainoastaan ulkona, Kumppanuustalon sisäpihalla sille varatulla paikalla. Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.
 • Mikäli sisätiloissa on tupakoitu, perimme tupakoinnista aiheutuneiden puhdistuskulujen lisäksi 200€:n suuruisen sakkomaksun.
 • Kumppanuustalon pelastussuunnitelman mukaisesti oikeiden kynttilöiden polttaminen on kielletty Kumppanuustalon sisätiloissa.

Lemmikit

 • Muiden kuin avustajakoirien taloon tuominen on kielletty.

TAKKATILAN JA SAUNAN KÄYTTÖOHJEITA

Sähköjen pääkytkin

 • Koko saunaosaston valojen pääkytkin on eteisessä ulko-oven tuntumassa vasemmalla puolella. Mikäli tullessasi valot syttyvät vain eteiseen, käännä pääkytkimestä. Poistuessasi sammuta valot sekä käännä sähköjen pääkytkin off-asentoon.

Takkahuoneen ilmastointi

 • Takkahuoneen ilmastointi pitää käynnistää erikseen takkahuoneen eteisessä ulko-oven vieressä sijaitsevasta pääkytkimestä. Vihreän merkkivalon palaessa ilmastointi on käynnissä. Ilmastointi sammuu itsestään noin 3 tunnin kuluttua. Jos tämän jälkeen ilmastoinnille on vielä tarvetta, pitää se käynnistää uudelleen em. kytkimestä.

Takan käyttöohjeet

 • Varaaja tuo omat takkapuut mukanaan.
 • Muista avata takan pelti ennen tulen sytyttämistä. Pellin avaaminen käynnistää takkaimurin.
 • Noudata erityistä varovaisuutta takkaa poltettaessa!
 • Tuli pitää olla kokonaan sammunut/sammutettu ennen tiloista poistumista.

Saunan käyttöohjeet

 • Kiuas laitetaan päälle takkahuoneen keittiöstä.
 • Ohjauspaneelista löytyy A/B-kytkin-valitsin sekä ajansäätövipu. Kytkimellä valitaan ensin lämmitystapa, sen jälkeen vipua vääntämällä joko lämmitysaika tai ajastus + lämmitysaika.
  • A-asento: ajastus.
  • B-asento: suoralämmitys.

Bluetooth-kaiutin

 • Saunatilaan sekä kokoustila Pohjaan on mahdollista varata bluetooth-kaiutin
 • Bluetooth-kaiuttimen käyttö puhelimen kautta:

1. Laita virta päälle Bluetooth–kaiuttimeen.

2. Etsi puhelimen asetuksista Bluetooth.

3. Paina kaiuttimesta Bluetooth-kohokuviota.

4. Laita Bluetooth päälle puhelimesta.

 • Bluetooth-kaiuttimen käyttö tietokoneen kautta:

1. Laita virta päälle Bluetooth–kaiuttimeen.

2. Kirjoita hakuun tietokoneen vasempaan alakulmaan suurennuslasin kohtaan: ”Bluetooth” ja valitse ”Bluetooth-asetukset”. Olet kohdassa Bluetooth-laitteiden hallinta.

3. Paina kaiuttimesta Bluetooth-kohokuviota.

4. Laita Bluetooth-valinta tietokoneelta asentoon: Käytössä.

Jos laitteesi ja kaiuttimen välille ei ole muodostettu paria, tee se näin: Valitse valikosta JBL Extreme, Valmis laiteparin muodostukseen. Valitse ”Muodosta laitepari”.

Jos kaiutin ei toimi, valitse oikeasta alakulmasta tehtäväpalkista kaiuttimen kuva hiiren oikealla painikkeella ja valitse ”toistolaitteet”. Valitse listasta ”Kaiuttimet JBL Extreme Stereo”.

Saunatilan ovisummeri

 • Salhojankadun sisäänkäynnin ovisummeri ja ovipuhelin löytyvät tilan eteisen seinältä, kiinteän naulakon alta. Muistattehan kuitenkin aina varmistaa, että ulko-ovet pysyvät talon aukioloaikojen ulkopuolella lukittuina.