Järjestöedustamo

 

Järjestöedustamo on Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen edustajista koostuva yhteistyöelin. Järjestöedustamon päätehtävä on yhteistyön kautta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä.
 

Järjestöedustamo käynnistyi vuoden 2017 alussa Arttelin aloitteesta syntyneen Kumppanuus 2020 -ohjelmatyöskentelyn tuloksena. Ohjelman valmisteluun ja Järjestöedustamon perustamiseen on osallistunut noin 70 eri tamperelaista hyvinvointialan järjestöä. Ensimmäinen kokoonpano valittiin 14.12.2016 perustamiskokouksessa vaalilla.

Järjestöedustamon vuosien 2019-2021 kokoonpano on seuraava:

 • Yleisjärjestöt: Tiina Virnes (Tarve ry); varajäsenenä Sami Rantanen (Yhdessä selviytymisen Tuki YSTI ry)
 • Vammajärjestöt: Christina Brandt (Pirkanmaan Vammaistyö ry & Pirkanmaan CP-yhdistys ry); varajäsenenä Sirpa Virtanen (Kynnys ry)
 • Potilasjärjestöt: Katja Metsävainio (Tampereen Reumayhdistys ry); varajäsenenä Riitta Virenius (Tampereen seudun Selkäyhdistys ry)
 • Omaisjärjestöt: Jyri Keränen (Pirkanmaan omaishoitajat PIONI ry); varajäsenenä Tuija Seppänen (Tampereen seudun omaishoitajat ry)
 • Mielenterveysjärjestöt: Klaus Lehtinen (Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry
 • Päihde- ja riippuvuusjärjestöt: Vesa Vaittinen (Tampereen A-kilta ry); varajäsenenä Anu-Susanna Kallio (Nauha ry)
 • Liikuntajärjestöt: Marja Crusell-Kauppinen (Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry); varajäsenenä Juha Salonen (Tampereen kansalliset seniorit ry)
 • Työllisyyden edistämisen ja työttömien järjestöt: Maija Schnellhammer-Tuominen (Silta-Valmennusyhdistys ry)
 • Kulttuurialan järjestöt: Jaana Mäkinen (Media-avustajat ry & Tampereen kirjatyöntekijäinyhdistyksen Kirjallisuuskerho); varajäsenenä Kari Repo (Suomen Karjalaseura ry)
 • Monikulttuurijärjestöt: Zahra Pishehgar (Tampereen iranilaisten naisten kulttuurijärjestö Aava ry); varajäsenenä Marjo Majlund (Suomen Punaisen Ristin Tampereen osasto)
 • Ihmisoikeusjärjestöt: Jaana Häggman (Pro-tukipiste ry)
 • Kaupunginosajärjestöt: Katja Wallenius (Pispalan asukasyhdistys ry)
 • Ikääntyneiden järjestöt: Eero Portaankorva (Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry); varajäsenenä Juha Salonen (Tampereen kansalliset seniorit ry)
 • Lapsi- ja perhetyön järjestöt: Outi Ritari-Alho (MLL Tampereen Osasto ry); varajäsenenä Mari Uusi-Niemi (SPR Nuorten turvatalo, Tampere)
 • Nuorisojärjestöt: Piia Karkkola (Sorin Sirkus ry); varajäsenenä Jari Juhola (Tampereen NMKY ry)
 • Muut järjestöt: Kirsikka Kaipanen (Tampereen mielenterveysseura); varajäsenenä Evgeni Fomin (Pirkanmaan neuroyhdistys ry)

Tampereen kaupungin edustajat:

 • Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo
 • Ikäihmisten palvelulinjan johtaja Ella Suojalehto
 • Suunnittelupäällikkö Mika Vuori

 

Järjestöedustamon tehtävät

Järjestöedustamon tehtävät on kirjattu Kumppanuus 2020 -ohjelman loppuraporttiin seuraavasti:

1. Arvioida ja kehittää kaupunki–järjestö -yhteistyötä monipuolisesti ja pitkäjänteisesti.

2. Mahdollistaa aiempaa vahvemmin järjestöjen osallistaminen kaupungin strategisten osa-alueiden arviointiin ja kehittämiseen.

3. Koota tamperelaisten hyvinvointiin ja arjessa pärjäämiseen liittyvää tietoa sekä tietoa koetuista hyvinvointivajeista ja palvelutarpeista.

4. Etsiä ja valita sellaisia palvelutarpeita ja hyvinvointivajeita, joiden korjaamiseksi järjestöillä joko keskenään tai yhteistyössä kaupungin kanssa olisi annettavaa.

5. Etsiä resursseja palvelutarpeisiin ja hyvinvointivajeisiin vastaavan kehittämistyön- tai kokeilun toteuttamiseksi.

6. Käynnistää yhteistyössä tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen ja kaupungin kanssa kokeiluja hyvinvointivajeisiin ja palvelutarpeisiin vastaamiseksi.

7. Seurata sekä mahdollisuuksien mukaan ohjata ja edistää käynnistettyjä kehittämiskokonaisuuksia.

8. Viestiä toiminnasta sekä kaupungin että järjestöjen suuntaan.

Järjestöedustamo kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kokousten koollekutsumisesta ja valmistelusta vastaavat sekä järjestöjen että kaupungin osalta nimetty koordinaatiopari. Järjestöjen osalta ensimmäisellä kaudella yhteyshenkilönä toimii Kumppanuustalo Artteli ry:n yhteisökoordinaattori Nina Lindberg. Kaupungin päässä yhteyshenkilö on suunnittelija Susanna Lundström.

 

Lisätietoa:

Kumppanuus 2020 -ohjelman nettisivut ja Järjestöedustamon viralliset sivut ja kokousaineisto.