Järjestö 2.0 -hanke

Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä -hankkeen tavoitteena on maakunnallisen järjestöyhteistyön lisääminen ja järjestöjen viestinnän kehittäminen. 

Hanke on alkanut 1.9. STEA:n myöntämän Suomi 100-juhlavuoden projektirahan myötä. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun asti, mutta sen tulosten toivotaan kantavan pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeen keskiössä on yhteistyön kehittäminen järjestöjen ja maakunnan sekä järjestöjen ja kuntien välillä sekä järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

–Samalla vahvistetaan järjestöjen äänen ja asiantuntemuksen kuulumista sote- ja maakuntauudistuksessa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pirkanmaan järjestöt sekä niiden työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja asiakkaat. Hanke on avoin kaikille alueella toimiville järjestöille ja se toteutetaan yhdessä järjestöjen kanssa.

Artteli-kumppanuusyhdistys on hankkeen alullepanija ja vastaa sen hallinnoinnista. Yhdessä Artteli-kumppanuusyhdistyksen kanssa yhteistyötä hankkeessa tekemään ovat sitoutuneet MLL Hämeen piiri ja Silta-Valmennusyhdistys. Hankkeen työntekijät on palkattu näihin kolmeen yhdistykseen.

» Tilaa Pirkanmaan Järjestö 2.0 -uutiskirje tästä linkistä

» Liity mukaan Pirkanmaan järjestöt - mukana muutoksessa -Facebook-ryhmään


Hankkeen työntekijät:

Projektipäällikkö Tomi Kuhanen (Artteli-kumppanuusyhdistys), 050-5010 727, tomi.kuhanen@artteli.fi

Verkostotiedottaja Katja Wallenius (Silta-Valmennusyhdistys), 050-436 9901, katja.wallenius@siltavalmennus.fi

Verkostokoordinaattori Emma Sydänoja (MLL Hämeen piiri), 044-514 9856, emma.sydanoja@mll.fi

PDF-tiedostoREKISTERISELOSTE Yhteistyökumppanit Järjestö 20 Pirkanmaa.pdf (344 kB)
Rekisteriseloste: Järjestö 2.0 -hankkeen yhteistyökumppanit
PDF-tiedostoREKISTERISELOSTE Uutiskirjeen tilaajat Järjestö 20 Pirkanmaa.pdf (389 kB)
Rekisteriseloste: Järjestö 2.0 -hankkeen uutiskirjeen tilaajat