Artteli mukana Talentian sosiaalialan asiantuntijapäivillä

28.11.2019

Järjestöt yhteiskunnan hyvinvoinnin tuntosarvina - Puheenvuoroja kansalaisyhteiskunnasta, järjestölähtöisestä auttamistyöstä ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamisesta

Artteli jäsenjärjestöineen tuo Tampere-taloon 10.3. puheenvuoroja järjestöjen ja julkisen sektorin kumppanuudesta sekä hyvistä käytännöistä, joilla järjestöt tukevat ihmisten oman elämän hallintaa ja työllisyyttä sekä ehkäisevät yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Arttelin salin ohjelma toteutetaan Talentia ry:n Sosiaalialan asiantuntijapäivien yhteydessä. Ilmoittautuminen Arttelin salin ohjelmaan Globexin sivuilla ja koko asiantuntijapäivien ohjelma löytyy täältä

Ilmoittautumalla Arttelin saliin saat pääsyn koko Talentian päiville ja sinulla on mahdollisuus osallistua muidenkin salien luennoille, mikäli saleissa on tilaa.

Tule inspiroitumaan!

 

OHJELMA 10.3.: 
 

Ohjelma, yhteinen osallistujille (Auditorio)

Klo 8.00-9.00 Rekisteröityminen

Klo 9.00-9.30 Avaus

Klo 9.30-10.15 Osallistumalla hyvä elämä – sosiaalialan vaikuttavuus, Aila-Leena Matthies, prof., Jyväskylän yliopisto

 

Ohjelma Arttelin salissa (Maestro)

Klo 10:45-11:30

Kohti yhteistä hyvinvointia: järjestöt kunnan kumppaneina hyvinvoinnin tukemisessa

Tampereella edistetään tamperelaisten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä ainutlaatuisen järjestöjen ja kaupungin yhteisen Järjestöedustamon avulla. Vinkkejä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyölle kertomassa Nina Lindberg ja Tomi Kuhanen Artteli-kumppanuusyhdistyksestä.

Järjestötoiminnan sillisalaatti – kuinka löydät asiakkaallesi polkuja järjestökentälle?

Valtakunnallinen Toimeksi.fi -alusta kokoaa yhteen Suomessa tapahtuvan yleishyödyllisen toiminnan, vapaaehtoistyön ja vertaistuen. Alusta mahdollistaa sosiaalialan työntekijöille kanavan, jonka avulla ihminen voidaan ohjata matalan kynnyksen yleishyödylliseen toimintaan. Toimeksi.fi -alustasta sekä alustan alueellisista verkkopalveluista kertomassa Riitta Kurki Artteli-kumppanuusyhdistyksestä.
 

Klo 12:30

”Kun mua ei kukaan koulussa edes huomannut” – yksinäisyyden ennaltaehkäisy kouluissa

Yksinäisyyden ennaltaehkäisy on meidän kaikkien vastuulla. Sastamalan seudun mielenterveysseuran Kimpassa emme ole yksin -hankkeessa ennaltaehkäistään koululaisten yksinäisyyttä. Hankkeen työntekijät esittelevät hankkeessa kehitettyä mallia, joka sisältää yläkoululuokan intensiivisen ryhmäytymismallin oppitunteineen, opettajien koulutuspaketin yksinäisyyden ennaltaehkäisystä ja puuttumisen keinoista sekä yksilötyön mallin kahdenkeskiseen tukeen.

 

Klo 12:55

Talkkaripajalta kohti opintoja ja työelämää

Sopimusvuori ry:n Hiedanrannan työvalmennusyksikön, Tampereen kaupungin ja Tredun yhteisessä pilotissa kokeiltiin tutkinnon osan opinnollistamista kolmen kuukauden kuntouttavan työtoiminnan aikana. Suunnittelun lähtökohtana oli tarjota monialaisen palvelun asiakkaille vaihtoehtoista rekrytointikanavaa varsinaisiin ammatillisiin opintoihin. Pilotissa osallistujat pystyivät kokeilemaan kiinteistöhuollon työtehtäviä, selventämään koulutuksellisia jatkopolkuja ja suorittamaan Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan Piha- ja ulkoalueiden hoidon (20 osp) tutkinnon osan. Toimintatapaa tullaan laajentamaan koskemaan muita opintokokonaisuuksia. ”Onnistunut pilotti osoitti, että on mahdollista ja järkevää luoda vaihtoehtoisia väyliä ammatilliseen koulutukseen niille asiakkaille, jotka tarvitsevat ’valmentautumisjakson’ ennen varsinaista ammatillista koulutusta.”
 

Klo 13:20

Menetelmiä kotoutumisajan ylittäneille pakolaistaustaisille työttömille nuorille miehille

Pakolaisnuorten tuki ry:n Valomo-valmennus on vuodesta 2017 kartoittanut koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien pakolaistaustaisten nuorten miesten erityisiä tarpeita ja kehittänyt matalan kynnyksen menetelmiä näihin tarpeisiin. On huomattu, että pakolaiserityisiä kysymyksiä on identiteetin hajanaisuus, mahdollinen traumatausta, rasistiset kokemukset, suomen kielen vajanaisuus ja palvelujärjestelmän koettu sekavuus. Valomo-valmennuksen työntekijätiimi kannustaa puheenvuorossaan ammattilaisia ottamaan mielenterveyden ja toimintakyvyn kysymykset puheeksi kotoutumisajan jälkeenkin.
 

Klo 13:45

Kipukohtia – naisten asumisen ja elämänhallinnan problematiikka etsivän työn näkökulmasta

”Mä en voi muuttaa sinne tukiasuntoon, mitä kaikki ajattelee? Sitten kaikki tietää että oon tällainen epäkelpo. Mä en ole kelvannut vanhemmille, adoptiovanhemmille, puolisolle, lapsille, kavereille, enkä kelpaa edes yhteiskunnalle.” Minkälaiset elämäntilanteet johtavat naisten kohdalla asunnottomuuden uhkaan ja asunnottomuuteen? Mitä erityistä on huomioitava työskennellessä vaikeissa elämäntilanteissa elävien naisten kanssa? Häpeäleimaan ja naisten elämänhallintaan liittyviin asioihin pureutuu Kati Nerg Tampereen A-killan ETNA-työstä.
 

Klo 14.15-15.00 Kahvitauko

Yhteinen ohjelma (Auditorio)

Klo 15.00 Hyvät käytännöt palkitseminen

Klo 15.15 Ahkeruus, asenne, asiakaspalvelu, Jaana Saarinen, näyttelijä, kouluttaja

 

HINTA

Tapahtuman hinta on 59 euroa + alv. 24% /osanottaja
Yli 30 hengen ryhmähinta 49 euroa+alv 24%/osallistuja
Opiskelijat 39 euroa + alv. 24 %/osallistuja
Yli 30 hengen opiskelijaryhmät 36 euroa + alv. 24 %/osallistuja
Osallistumishinta sisältää koulutukset, näyttelyn ja iltapäiväkahvin.

Ilmoittautumalla Arttelin ohjelmaan, voit käydä kuuntelemassa samana päivänä muita Sosiaalialan asiantuntijapäivien luentoja aina kun saleissa on tilaa. Ohjelman löydät osoitteesta asiantuntijapaivat.fi.

 

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

www.globex.fi